Over de familienaam de Goede

De herkomst en betekenis van de familienaam de Goede houdt mij al bezig vanaf het moment dat ik op de lagere school bij de geschiedenisles kennis nam van Philips de Goede.

Filips de Goede

Filips de Goede

In zijn portret meende ik toch wel overeenkomsten met mijn familie te herkennen :=)).

De allereerste dag dat ik het archief in Haarlem bezocht – ergens in 1971 – kwam ik er achter dat het allemaal anders was. Mijn achternaam “de Goede” was de Hollandse versie van het Limburgse “Goeden”. Geen afstamming van Philips de Goede dus. Maar wel genoeg “stof” om in de archieven verder te zoeken.

In de jaren daarna heb ik veel gegevens verzameld waardoor ik wat voorzichtige
conclusies kan trekken. Voor zover dit mogelijk is want het duiden van achternamen van voor de invoering van de Burgerlijke Stand blijft glad ijs.

Pas bij bij de invoering van de Burgerlijke Stand (1811 in grootste deel van Nederland, 1796 in Limburg) is de achternaam vastgezet.
Voor die tijd kon de naam afhankelijk van plaats, omstandigheden en dialekt variëren.

In 1947 heeft Mr.Arian de Goede al veel onderzoeken gedaan naar de familie de Goede.
In dit document   herkomst, betekenis en verspreiding van de familienaam de Goede (en varianten) .pdf     heb ik mijn bevindingen aan de zijne toegevoegd.

Ik hoop dat toekomstige genealogische onderzoekers hier hun voordeel mee kunnen doen.

 

WilhemdeGode Haus in Oldenburg

WilhemdeGode Haus in Oldenburg

WilhemdeGode Haus in Oldenburg

WilhemdeGode Haus in Oldenburg

Het Wilhelm Degode – Haus in Oldenburg – Nedersaksen met
Wilhelmus de Goede